Saturday, September 7, 2013

Aku berlindung kepada (Allah) Pemulihara sekalian manusia. 
Allah SWT. Yang Menguasai sekalian manusia, 
Tuhan yang berhak disembah oleh sekalian manusia

No comments:

Post a Comment